Tijd Registratie

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Upgrade op elk moment (Niet nodig in Nederland en België) !

TaxDome heeft een ingebouwde tijdregistratie, dus er zijn geen toepassingen van derden nodig. Wij tonen u hier hoe u het kunt gebruiken, zodat u en uw team op koers blijven en uw tijd efficiënt gebruiken.

Hier behandeld:

De Timer Starten

1. Klik op + NIEUW in de linker zijbalk en selecteer vervolgens Tijdregistratie.

2. Klik op START EEN NIEUWE TIMER om te beginnen met het bijhouden van uw tijd. Dat was het. Uw tijd wordt nu bijgehouden.

Plus, je kunt...

 • ...een beschrijving toevoegen over waar je aan werkt.
 • ...tags toevoegen aan uw tijdregistraties (meer informatie over tags vindt u hier).

De timer staat rechtsboven op uw scherm en verschijnt op al onze pagina's. Hij bevat uw tijd en de klantenaccount-ID van het project .

tip

Opmerking: Als u de Uw tijd bijhouden pagina verlaat zonder op Een nieuwe timer startenklikt, krijgt u een waarschuwing te zien. Klik op Annuleren in de pop-up, start dan een timer of voer de tijd handmatig in. Als u het vakje Voorkom dat deze pagina extra dialoogvensters aanmaakt vakje aanvinkt, ontvangt u geen waarschuwingen meer. De waarschuwingen zijn nuttige geheugensteuntjes, vooral als u haast hebt, dus denk goed na voordat u het vakje aanvinkt!

Klik op de timer als u hem wilt...

 • ...op pauze wilt zetten.
 • ...laten stoppen.
 • ...verwijderen.

Wanneer de timer is gepauzeerd, verschijnt rechtsboven het klokpictogram. Om de tijd bij te houden, klikt u op het pictogram en vervolgens op Afspelen:

Tijdsgegevens Handmatig Toevoegen

TaxDome kunt u handmatig tijd invoeren. De time tracker registreert alleen uw tijd, maar u kunt ook handmatig tijd invoeren voor uzelf en andere teamleden.

Handmatig een tijd invoeren:

1. Klik op + Nieuw in de linker zijbalk, selecteer Tijdregistratie en klik vervolgens op HANDMATIG TOEVOEGEN.

2. Voer de tijdsduur in of geef een begin- en eindtijd op. Standaard is de begintijd de huidige tijd.

3. Klik op OPSLAAN.

Naast de duur zijn er nog andere details die u in uw tijdinvoer kunt opnemen. Hieronder vindt u de genummerde items voor wat u kunt toevoegen aan tijdregistraties.

1. Rekening: de persoon of business de Opdracht is voor

2. Toegewezene: het teamlid dat is toegewezen aan de Opdracht

3. Datum en duur: Standaard is de datum de huidige, maar u kunt deze wijzigen.

4. Begin-/eindtijd: de duur van het project.

5. Beschrijving: Voeg notities toe over het project (optioneel).

6. Tags: Voeg tags toe aan de tijdsvermelding (voor meer over tags, ga hier).

7. Link naar taken: Selecteer de opdrachten die getimed zullen worden.

8. Banen: de gekoppelde banen en hun pijplijnen

9. opslaan: Klik op opslaan en voeg een tijdsvermelding toe.

Tijdregistraties Aan Opdrachten Koppelen

Het koppelen van tijdregistraties aan taken helpt om ze snel beschikbaar te maken in pijplijnen. Ze kunnen aan taken worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin of teamlid met toegangsrechten om tijdboekingen te beheren.

Er zijn drie manieren om een tijdsvermelding te koppelen:
 • Van pijplijn: Klik op het vak Opdracht om het uit te vouwen, klik op + Link bovenaan de pagina en selecteer vervolgens Tijdsinvoer. Kies de tijdregistratie. Koppel elke eerder toegevoegde tijdentry aan de klant's account en zoveel als nodig is.

Zodra de tijdregistraties gekoppeld zijn, verschijnen ze in het vak Tijdregistraties sectie van het vak Opdracht . Klik op de x om de tijdregistraties te ontkoppelen.

 • Vanuit de facturen sectie: Ga naar het tabblad Tijdsregistraties. Selecteer de rekening en klik op Link to Jobs. Selecteer de opdrachten en druk op Link. U kunt dit ook doen vanuit het scherm Bewerken.

 • Vanuit het scherm voor het handmatig aanmaken van tijdregistraties: Klik op de knop +NEW in de linkerbovenhoek van het scherm. Selecteer de klant en ga door naar het scherm Track your time. Klik op de knop Koppelen aan taken, selecteer de taken en druk vervolgens op Koppelen.

Tijdsregistraties toevoegen aan facturen

Ga voor meer nuttige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online hub om te bekijken en alles te leren wat u over TaxDome moet weten.

Gebruik tijdsvermeldingen zoals regelitems op facturen om klanten te laten zien hoeveel tijd aan projecten is besteed. Bijvoorbeeld, als iemand in uw team een consultatie voor belastingplanning met een klant heeft opgeslagen als tijdsvermelding, voeg deze dan toe aan de factuur. 

Zo voegt u tijd toe aan een factuur:

1. Wanneer u de factuur maakt, opent u de lijst met tijdsvermeldingen in een ander tabblad, filtert u deze om alleen de vermeldingen te zien voor de klant die worden gefactureerd, en ziet u vervolgens de duur van de projecten voor hen.

2. Voeg de tijdsvermeldingen toe als regelitems op de factuur. Het is een goed idee om proactief diensten aan te maken die per uur worden aangerekend (zoals fiscale planning, intro-advies, vertegenwoordiging, bijvoorbeeld). Zo kunt u ze snel selecteren wanneer u een factuur maakt. U kunt QTY gebruiken om de hoeveelheid tijd in te voeren.

Tijd Invoer Lijst

Er zijn twee manieren om tijdregistraties te bekijken:

 • Voor alle accounts: Ga naar de Facturen sectie, open dan het tabblad Tijdregistraties. Hier ziet u alle tijdregistraties voor elk klantenproject waar u en uw team aan werken.
 • Voor een enkele rekening: Ga naar klanten, klik op de accountnaam klant , ga naar Facturen en open vervolgens het tabblad Tijdsregistraties. Hier ziet u de tijdboekingen voor de geselecteerde klant. Tijdboekingen voor accounts kunnen worden beheerd door een bedrijfseigenaar, admin of teamlid met toegangsrechten om tijdboekingen te beheren.

In de tijdlijst zie je deze kolomkoppen:

 • ID: de unieke ID van klant(niet weergegeven op de klant account profielpagina).
 • NAAM: de accountnaam waar de tijdregistratie voor is. Klik op de rekeningnaam klantom de details te bekijken.
 • Toegewezene: de naam van het teamlid waarvoor de tijdregistratie geldt
 • BESCHRIJVING: een korte beschrijving van het project (indien ingevoerd bij het aanmaken van de tijdregistratie)
 • START: de datum en tijd waarop het project is gestart
 • END: de datum en tijd waarop het project is voltooid. Als de time tracker nog aanstaat, verschijntIN PROGRESS.

 • DUUR: de totale duur van de tijdregistratie
 • CREATED BY: de naam van het teamlid dat de tijdregistratie heeft toegevoegd
 • TAGS: de tag die werd toegevoegd aan de tijd

Een lijst met tijdregistraties filteren

Filters zijn nuttig wanneer u bepaalde types van tijdregistraties moet vinden. Door te filteren kunt u bijvoorbeeld snel alle tijdregistraties voor een specifiek teamlid vinden. Er zijn vijf manieren om te filteren:

 • Per teamlid: Bekijk alleen de tijdregistraties die aan geselecteerde teamleden zijn toegewezen.

 • Per account: Bekijk alleen de tijdregistraties voor geselecteerde klant accounts.

 • Op begindatum: Bekijk alleen de tijdregistraties met begindata in een specifiek tijdsbestek.

 • Op vervaldatum: Bekijk alleen tijdsvermeldingen met vervaldata in een specifiek tijdsbestek.

 • Op tags: Bekijk alleen urenregistraties met specifieke tags. Gebruik bijvoorbeeld tags om snel alle tijdsvermeldingen te vinden voor klanten met voorbereide 1040-formulieren.

Om tijdgegevens te filteren, klikt u op FILTER in de rechterbovenhoek, selecteert u de gewenste filters en klikt u vervolgens op TOEPASSEN. Voor meer informatie over het gebruik van filters, klik hier.

Wijzigingen Aanbrengen In Tijdregistraties

Om wijzigingen aan te brengen in tijdregistraties, klikt u op de drie puntjes uiterst rechts van een boeking en selecteert u vervolgens Bewerken in de vervolgkeuzelijst.


Een lijst met tijdregistraties afdrukken

Om een tijdregistratielijst af te drukken, klikt u rechtsboven op Afdrukken .

Standaard geeft de tijdregistratielijst 25 items per pagina weer. Als u er meer wilt afdrukken, selecteert u het gewenste aantal in het menu Rijen per pagina linksonder.

Uw browser zal u vragen de lijst af te drukken, waarop de huidige datum en tijd vermeld staat.

Tijdregistraties Verwijderen

Om een ingevulde tijd te verwijderen, klikt u op de drie puntjes uiterst rechts van de invoer en selecteert u vervolgens Delete in het vervolgkeuzemenu.

Om een onvolledige tijdinvoer te verwijderen, klikt u rechtsboven op de timer en vervolgens op VERWIJDEREN.


Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons