CRM (Basis): Tags Creëren & Toepassen

pro

Deze pagina is alleen van toepassing op de TaxDome Pro prijslicentie. Ga naar het bovenstaande tabblad om TaxDome Lite-gerelateerde inhoud te bekijken.

Tags zijn twee tot drie woorden lang en hebben een kleurcodering voor snelle herkenning. Ze helpen u uw klantenaccounts, contacten, tijdregistraties en taken te filteren. Ze geven details over een item en maken het gemakkelijk om vergelijkbare items met dezelfde tag te vinden. U kunt ze handmatig toepassen of via pijplijnautomatiseringen.

Hier behandeld:

Tags Aanmaken

Tags kunnen worden aangemaakt door een bedrijfseigenaar, Admin, of elke werknemer met toegangsrechten tot tags beheren. Hier leest u hoe u een tag maakt:

1. Ga of naar Instellingen, vervolgens Tags of ga naar Klanten, open het klantenaccount waarvoor u de tag wilt aanmaken, selecteer Info in de menubalk, open het tabblad Tags, klik dan op Tag Creëren.

Of ga naar deze pagina door de automatisering Accountags Updaten te selecteren terwijl u een pijplijn aanmaakt of bewerkt, typ dan een willekeurig woord in de Accounttags Toevoegen of Accounttags Verwijderen, en klik op Tag Creëren in het uitrolmenu.

2. Selecteer een kleur voor de tag in het vervolgkeuzemenu, voer een naam in voor de tag en klik vervolgens op de knop CREËREN.

Tags Bewerken

Bewerk tags wanneer u maar wilt. Ze kunnen worden bewerkt door een bedrijfseigenaar of een teamlid met toegangsrechten om tags te beheren.

1. Ga naar Instellingen, dan Tags, klik op de drie puntjes uiterst rechts van de tag, selecteer dan Bewerken.

2. Wijzig de naam of de kleur van een tag, of beide. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Tags toepassen op klantaccounts tijdens een import

Tijdens het importeren van een klantenlijst naar TaxDome selecteert u de tags die u wilt toepassen op de accounts die u naar TaxDome verplaatst.

tip

Opmerking! De tags die u selecteert worden toegepast op alle geïmporteerde accounts, dus als u verschillende tags voor verschillende accounts wilt gebruiken moet u voor elke set tags een aparte spreadsheet maken.

Bulk Taggen Klantaccounts

Wanneer u tags moet aanbrengen in meerdere klantenaccounts, dan kunt u in plaats van één voor één tags in bulk invoeren, zodat de klus minder tijd kost:

1. Ga naar Klanten en selecteer de selectievakjes naast de klantenaccounts die u wilt taggen. Om alle klanten te selecteren klikt u op het bovenste selectievakje.

2. Klik op de knop TAGS BEHEREN.

3. U ziet een lijst met al uw tags. Kies voor elke tag een optie:

 • Niets doen: De tag wordt niet aan het account toegewezen. Als een account al een tag heeft zal deze blijven staan.
 • Toewijzen aan alle: De tag wordt toegewezen aan alle geselecteerde accounts.
 • Verwijderen uit alle: Als een van de geselecteerde accounts de tag heeft zal deze worden verwijderd.

4. Klik op TAGS TOEWIJZEN.

Tags Handmatig Bij Klantaccounts Aanbrengen

U kunt een tag tijdens het creëren van een account toekennen of dit later doen. Volg deze stappen om een of meer tags aan een account toe te wijzen:

1. Ga naar Klanten, open het profiel van het klantenaccount, selecteer Info in de menubalk, en open dan het tabblad Tags. U ziet alle beschikbare tags in de lijst Tags Toewijzen.

2. Zet de schakelaar om naast de tag die u wilt toepassen op het account. Wijs er zoveel toe als nodig.

Om alle toegekende tags te zien opent u de lijst Alle accounts. Als een klantenaccount een of meer tags heeft gekregen is alleen de eerste zichtbaar in de lijst. Beweeg uw muis over de cirkel met het aantal tags om de andere tags te zien.

Tags Toepassen Bij Contacten

U kunt tags toepassen op contacten terwijl u ze toevoegt of bewerkt.

Tags Aan Taken Toekennen

Tags kunnen worden toegevoegd bij het aanmaken of bewerken van een taak en zijn uiteindelijk nuttig om ze te helpen sorteren.

U kunt alle toegewezen tags bekijken in uw lijst Taken. Als een taak meer dan één tag heeft, is alleen de eerste zichtbaar in de lijst. Beweeg uw muis over de bel met het aantal tags om de andere tags te zien.

Tags Toepassen Bij Tijdregistraties

Tags kunnen u ook helpen bij het organiseren van tijdregistraties; ze kunnen worden toegevoegd bij het aanmaken of bewerken ervan.

Om alle tags te zien die aan uw tijdregistraties zijn toegewezen, gaat u naar Facturen en opent u vervolgens het tabblad Tijdregistraties.

Filteren Door Tags Te Gebruiken

Tags zijn handig wanneer u moet zoeken naar specifieke soorten klanten, contacten of taken. Bijvoorbeeld, u wilt snel alle klanten vinden voor wie een aangifteformulier inkomstenbelasting of formulier vennootschapsbelasting opgesteld moeten worden. Er zijn twee manieren om te filteren:

Snel uw accountlijst filteren door een tag te selecteren

Om te filteren door een tag te kiezen:

1. Ga naar Klanten en selecteer vervolgens het tabblad Alle Accounts of Klanten.

2. Klik op een tag.

U ziet dan alle klantenaccounts en contacten met die tag.

Uw accountlijst filteren door tags te selecteren of uit te sluiten

Als u uw accountlijst wilt filteren door tags te kiezen of uit te sluiten, volgt u deze stappen:

1. Klik op de Filter knop, selecteer Bevat of Bevat niet, kies dan de tags. Dit is hoe het werkt:

 • Bevat een lijst van accounts met de door u geselecteerde tags.
 • Bevat niet toont een lijst met accounts zonder de door u geselecteerde tags.

2. Klik op TOEPASSEN.

Let op het volgende:

 • In het Filter venster, ga naar de Tags om eerder toegekende tags te vinden. Als er nog geen tags zijn toegewezen, dan ziet u ze niet.
 • Met de GEEN TAGS optie in de Tags vervolgkeuzelijst kunt u alle accounts vinden zonder tags (gebruik deze met de Bevat optie) of alle accounts met ten minste één tag (gebruik deze optie met de Bevat niet optie).

Uw takenlijst filteren door tags of geen tags te selecteren

Als u uw takenlijst wilt filteren door tags te kiezen, volg dan deze stappen:

1. Klik op de knop Filter en selecteer de tags die u wilt zien.

2. Klik op TOEPASSEN.

De lijst van taken wordt dan verkleind tot alleen die met de tags die u hebt geselecteerd.

Let op het volgende:

 • In het Filter venster ziet u een tag alleen in de TAGS vervolgkeuzelijst als het is toegepast op ten minste een van de taken.
 • Als u twee tags selecteert worden de taken met één van die twee tags weergegeven.
 • Als u alle taken zonder tags wilt vinden, selecteer dan de GEEN TAGS optie in de Tags vervolgkeuzelijst van het Filter venster.

Tags Verwijderen

Tags kunnen worden verwijderd door een bedrijfseigenaar, admin, of een werknemer die toegangsrechten heeft om tags te beheren. Hier zijn de stappen:

 1. Ga naar Instellingen in de Tags sectie. In de kolom Gebruikers ziet u voor elke tag het aantal gebruikers.
 2. Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de tag, klik op Verwijderen en bevestig dan.

pro

Deze pagina is alleen van toepassing op het TaxDome Lite tariefplan. Ga naar het bovenstaande tabblad om TaxDome Pro gerelateerde inhoud te zien.

Tags zijn twee tot drie woorden lang en hebben een kleurcodering voor snelle herkenning. Ze geven details over een item en maken het gemakkelijk om vergelijkbare items met dezelfde tag te vinden. U kunt ze toepassen op één klant of op meerdere tegelijk.

Hier behandeld:

Tags Aanmaken

Hier leest u hoe u een tag maakt:

1. Ga ofwel naar Instellingen, dan Tags, of ga naar Klanten, open het klantenaccount waarvoor u de tag wilt aanmaken, selecteer Info in de menubalk, open de Tags tab, klik dan op de Creëer tag knop.

2. Selecteer een kleur voor de tag in het vervolgkeuzemenu, voer een naam in voor de tag en klik vervolgens op de knop CREËREN.

Tags Bewerken

Wijzig tags wanneer u maar wilt.

1. Ga naar Instellingen, dan Tags, klik op de drie puntjes uiterst rechts van de tag, selecteer dan Bewerken.

2. Wijzig de naam of de kleur van een tag, of beide. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Tags toepassen op klantaccounts tijdens een import

Tijdens het importeren van een klantenlijst naar TaxDome selecteert u de tags die u wilt toepassen op de accounts die u naar TaxDome verplaatst.

tip

Opmerking! De tags die u selecteert worden toegepast op alle geïmporteerde accounts, dus als u verschillende tags voor verschillende accounts wilt gebruiken moet u voor elke set tags een aparte spreadsheet maken.

Bulk Taggen Klantaccounts

Wanneer u tags moet aanbrengen in meerdere klantenaccounts, dan kunt u in plaats van één voor één tags in bulk invoeren, zodat de klus minder tijd kost:

1. Ga naar Klanten en selecteer de selectievakjes naast de klantenaccounts die u wilt taggen. Om alle klanten te selecteren klikt u op het bovenste selectievakje.

2. Klik op de knop TAGS BEHEREN.

3. U ziet een lijst met al uw tags. Kies voor elke tag een optie:

 • Niets doen: De tag wordt niet aan het account toegewezen. Als een account al een tag heeft zal deze blijven staan.
 • Toewijzen aan alle: De tag wordt toegewezen aan alle geselecteerde accounts.
 • Verwijderen uit alle: Als een van de geselecteerde accounts de tag heeft zal deze worden verwijderd.

4. Klik op TAGS TOEWIJZEN.

Tags Handmatig Bij Klantaccounts Aanbrengen

U kunt een tag tijdens het creëren van een account toekennen of dit later doen. Volg deze stappen om een of meer tags aan een account toe te wijzen:

1. Ga naar Klanten, open het profiel van het klantenaccount, selecteer Info in de menubalk, en open dan het tabblad Tags. U ziet alle beschikbare tags in de lijst Tags Toewijzen.

2. Zet de schakelaar om naast de tag die u wilt toepassen op het account. Wijs er zoveel toe als nodig.

Om alle toegekende tags te zien opent u de lijst Alle accounts. Als een klantenaccount een of meer tags heeft gekregen is alleen de eerste zichtbaar in de lijst. Beweeg uw muis over de cirkel met het aantal tags om de andere tags te zien.

Tags Toepassen Bij Contacten

U kunt tags toepassen op contacten terwijl u ze toevoegt of bewerkt.

Filteren Door Tags Te Gebruiken

Tags zijn handig wanneer u moet zoeken naar specifieke soorten klanten, contacten of taken. Bijvoorbeeld, u wilt snel alle klanten vinden voor wie een aangifteformulier inkomstenbelasting of formulier vennootschapsbelasting opgesteld moeten worden. Er zijn twee manieren om te filteren:

Snel uw accountlijst filteren door een tag te selecteren

Om te filteren door een tag te kiezen:

1. Ga naar Klanten en selecteer vervolgens het tabblad Alle Accounts of Klanten.

2. Klik op een tag.

U ziet dan alle klantenaccounts en contacten met die tag.

Uw accountlijst filteren door tags te selecteren of uit te sluiten

Als u uw accountlijst wilt filteren door tags te kiezen of uit te sluiten, volgt u deze stappen:

1. Klik op de Filter knop, selecteer Bevat of Bevat niet, kies dan de tags. Dit is hoe het werkt:

 • Bevat een lijst van accounts met de door u geselecteerde tags.
 • Bevat niet toont een lijst met accounts zonder de door u geselecteerde tags.

2. Klik op TOEPASSEN.

Let op het volgende:

 • In het Filter venster, ga naar de Tags om eerder toegekende tags te vinden. Als er nog geen tags zijn toegewezen, dan ziet u ze niet.
 • Met deGEEN TAGS optie in de Tags vervolgkeuzelijst kunt u alle accounts vinden zonder tags (gebruik deze met de Bevatoptie) of alle accounts met ten minste één tag (gebruik deze optie met deBevat nietoptie).

Tags Verwijderen

Tags kunnen worden verwijderd door een bedrijfseigenaar of een teamlid met toegangsrechten om tags te beheren. Dit zijn de stappen:

 1. Ga naar Instellingen in de Tags sectie. In de kolom Gebruikers ziet u voor elke tag het aantal gebruikers.
 2. Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de tag, klik op Verwijderen en bevestig dan.

tip

Tip! Kijk op TaxDome Academy voor uitgebreide cursussen over ons systeem.

Tags als automatisering toepassen op klantenaccounts

Deze sectie is verplaatst. Kijk Hier.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons