Inbox+ Meldingen

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Switch tabs hierboven voor de TaxDome Lite versie.

Ga voor meer nuttige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online hub om te bekijken en alles te leren wat u over TaxDome moet weten.

Inbox+ is niet alleen om door e-mail te bladeren. Hier begint en eindigt u uw projecten, ontvangt u belangrijke meldingen, maakt u taken aan, bekijkt u documenten en berichten, slaat u bijlagen op, downloadt u en nog veel meer, en dat alles op één overzichtelijke pagina. 

Hier behandeld:

Inbox+ Meldingen

U ontvangt een melding in uw Inbox+ wanneer er iets plaatsvindt op TaxDome. U kunt ook zien wanneer iemand anders het gelezen heeft.

Standaard krijgt u een melding wanneer:

 • Een klant registreert zichzelf via de AANMELD link.
 • Een nieuwe klant die aan u is toegewezen activeert zijn portaaltoegang.
 • Een klant stuurt een nieuwe e-mail.
 • Een aan een account toegewezen teamlid antwoordt op een bestaande e-mail thread.
 • Een klant uploadt een document naar zijn portaal, de app, een link voor bestandsverzoeken of een organizer.
 • Een klant geeft aan dat hij of zij klaar is met het uploaden van documenten.
 • Een klant opent een document.
 • Een klant keurt een document goed.
 • Een klant verwerpt een document.
 • Een klant tekent een document.
 • Een klant weigert een document te ondertekenen.
 • De eigenaar van het bedrijf of een teamlid annuleert een handtekening voor een account die u volgt.
 • Een klant maakt een organizer.
 • Een klant of een ander teamlid dient een organizer in.
 • Een klant tekent een contract.
 • Een klant of een teamlid stuurt een nieuw bericht.
 • Een klant of een teamlid antwoordt op een chat thread.
 • Een teamlid maakt of werkt de takenlijst bij in een chat thread.
 • Een klant of een teamlid brengt wijzigingen aan in een takenlijst in een chat thread.
 • Een klant of een teamlid uploadt/hecht een document aan een chat thread.
 • Een klant doet een vooruitbetaling.
 • Een klant betaalt een factuur.
 • Een factuur is achterstallig.
 • Iemand geeft u een taak.
 • Een taak moet over drie dagen af zijn.
 • Via automatisering werd een opdracht gecreëerd.
 • U werd genoemd met het @-symbool door een ander teamlid in een bericht, taak of notitie.
 • Een teamlid vraagt toegang tot de account van klant.
 • Een Opdracht werd niet automatisch aangemaakt.  
 • Een automatisering mislukte terwijl een Opdracht automatisch naar een nieuwe fase werd verplaatst.
 • Bulk-verzending van contracten mislukte.
 • Bulk-verzending van berichten is mislukt.
 • Het verzenden van e-mail is mislukt.

In de linker zijbalk geeft de cirkel rechts van Inbox+ aan hoeveel nieuwe meldingen beschikbaar zijn; rood betekent dat ze nog niet zijn beoordeeld.

Zodra u Inbox+ opent, wordt de rode cirkel groen. Zo weet u dat er nog meldingen in uw Inbox+ zijn die bekeken moeten worden.

De cirkel verdwijnt wanneer al uw meldingen als Gearchiveerd zijn afgevinkt (zie hieronder).

Meldingen Behandelen

Meldingen worden in chronologische volgorde weergegeven, zodat de meest recente bovenaan staat.

Hoe meldingen te beheren:

 • Open een melding om meer informatie te krijgen: Klik op de meldingsbalk om deze uit te vouwen; klik nogmaals om hem te minimaliseren.

 • Ga naar een account: Klik op de naam van het account.

 • Ga naar de corresponderende sectie: Klik op Ga naar. .. (het grijze vak met een pijl) linksonder in de uitgevouwen meldingsbalk. Hiermee gaat u naar de e-mail, factuurpagina, taak, chat thread of documentvoorbeeld in een nieuw tabblad. Als een e-mailadres aan meerdere accounts is gekoppeld, kunt u kiezen waar u naartoe wilt gaan.

 • Een document bekijken en/of downloaden: Klik op de naam van het bestand om het te openen.

 • Bekijk een factuur of betaling: Klik op de link van de factuur of betaling om meer te zien.

 • Een ingevulde organizer/ondertekend contract bekijken: Klik op de naam van de organizer of het contract om het te openen.

 • Archiveer een melding: Klik op Archiveren om de melding naar het tabblad Gearchiveerd te verplaatsen.

 • Een melding herstellen: Als u per ongeluk op Archiveren hebt geklikt, dan kunt u een melding altijd nog herstellen. Ga naar het tabblad Gearchiveerd, selecteer de melding die u wilt herstellen en klik vervolgens op Herstellen (het groene vak met een pijl ernaar) linksonder op de uitgevouwen meldingsbalk. De melding gaat dan terug naar het Inbox+ tabblad.

 • Bulkacties uitvoeren met meldingen: Om meldingen als gedaan te markeren of om ze allemaal of meerdere tegelijk te herstellen, selecteert u het selectievakje bovenaan de lijst of de selectievakjes naast de documenten en klikt u vervolgens op Archiveren of Herstellen.

Standaard worden in de meldingslijst 25 meldingen per pagina weergegeven. Om het aantal te wijzigen, selecteert u het gewenste aantal in het menu Rijen per pagina linksonder op de pagina.

E-mail Meldingen

Teamleden die toegang hebben tot een klantenaccount ontvangen een melding in hun Inbox+ wanneer een klant een nieuwe e-mail naar uw bedrijf stuurt of antwoordt op een bestaande thread. Wanneer zij reageren op een thread, wordt de melding bijgewerkt. Als er een nieuwe e-mail in een thread komt, wordt de melding bijgewerkt en schuift deze naar boven. Als het gearchiveerd is, wordt het uit de 'Te doen'-items verwijderd.

Dit kan ook:

 • E-mail threads muten: Hiermee schakelt u e-mailmeldingen in een thread uit. Voor meer over muten, kijk hier.
 • Taken vanuit e-mail creëren: Leer hier meer.
 • Sla een bijlage naar Klantendocumenten op: Beweeg uw muis over de bestandsminiatuur, klik op het opslaan-pictogram en upload vervolgens. U kunt bijlagen die klanten u sturen ook automatisch opslaan.

binnenkort

Binnenkort: Antwoord onmiddellijk op e-mail vanuit Inbox+!

Berichtmeldingen

Teamleden krijgen meldingen in hun Inbox+ over alle gebeurtenissen die plaatsvinden in de chats van de accounts waartoe zij toegang hebben. Een melding omvat...

 • ...het type gebeurtenis (iemand heeft een nieuwe thread aangemaakt, erop geantwoord of de takenlijst bijgewerkt).
 • ...de naam van de chat en de link naar de thread.
 • ...de naam van de persoon die de thread heeft aangemaakt of bijgewerkt.

Vouw het meldingsvak uit om het laatste bericht in de thread te zien, de auteur en de lijst met klanttaken (indien aanwezig).

Hoe berichtmeldingen werken:

 • Een chat thread heeft één corresponderende melding (deze wordt bijgewerkt als er nieuwe gebeurtenissen zijn).
 • U ontvangt een melding telkens wanneer een klant een nieuw bericht naar uw firma stuurt of antwoordt op een bestaande thread.
 • U ontvangt een melding telkens wanneer een teamlid een nieuwe chat thread aanmaakt of antwoordt op een bestaande thread in een account waartoe u toegang hebt.
 • Wanneer iemand antwoordt op een thread of wijzigingen aanbrengt in klanttaken, wordt de overeenkomstige melding bijgewerkt en naar de bovenkant verplaatst.
 • Zodra een melding is gearchiveerd verdwijnt deze uit de To-Do lijst.

Systeemmeldingen

Systeemmeldingen verschijnen wanneer een bulkactie niet kan worden uitgevoerd. Om alle systeemmeldingen in uw Inbox+ te zien, past u het Systeemfilter toe (voor gedetailleerde instructies, zie Meldingen filteren hieronder). Leer hier hoe u alle systeemmeldingen kunt oplossen:

Meldingen Filteren

Met behulp van filters kunt u de lijst met meldingen verfijnen. Vind bijvoorbeeld van alle klanten alle meldingen over betaalde facturen. Voor meer informatie over het gebruik van filters, kijk hier.

Om een lijst met meldingen te filteren:

1. Klik op Filter.

2. Gebruik filteren op accountnaam en/of meldingstype (facturen, e-mails, taken, documenten, organizers, berichten, handtekeningen, contracten, nieuwe accounts, opdrachten, mentions en systeemmeldingen). Pas er één of meerdere toe. De geselecteerde filters blijven hetzelfde wanneer u de pagina verlaat en deze opnieuw opent.

3. Klik op Toepassen.

pro

Deze pagina is voor TaxDome Lite gebruikers. Verander van tab hierboven voor de TaxDome Pro versie.

Inbox+ is niet alleen om door e-mail te bladeren. Hier begint en eindigt u uw projecten, ontvangt u belangrijke meldingen, maakt u taken aan, bekijkt u documenten en berichten, slaat u bijlagen op, downloadt u en nog veel meer, en dat alles op één overzichtelijke pagina. 

Hier behandeld:

Inbox+ Meldingen

U ontvangt een melding in uw Inbox+ wanneer er iets plaatsvindt op TaxDome. U kunt ook zien wanneer iemand anders het gelezen heeft.

Standaard krijgt u een melding wanneer:

 • Een klant registreert zichzelf via de AANMELD link.
 • Een klant uploadt een document naar zijn portaal, de app of een link voor bestandsverzoeken.
 • Een klant opent een document.
 • Een klant keurt een document goed.
 • Een klant keurt een document af.
 • Een klant tekent een document.
 • Een klant weigert een document te ondertekenen.
 • Een klant zendt een nieuw bericht.
 • Een klant antwoordt op een chat thread.
 • Een klant uploadt of voegt een document toe aan een chat thread.

In de linkerzijbalk toont de cirkel rechts van Inbox+ zien hoeveel nieuwe meldingen u hebt. Rood betekent dat ze nog niet zijn beoordeeld.

Zodra u Inbox+ opent, wordt de rode cirkel groen. Zo weet u dat er nog meldingen in uw Inbox+ zijn waar u naar moet kijken.

De cirkel verdwijnt wanneer al uw meldingen als Gearchiveerd zijn afgevinkt (zie hieronder).

Meldingen Behandelen

Meldingen worden in chronologische volgorde weergegeven, zodat de meest recente bovenaan staat.

Hoe meldingen te beheren:

 • Open een melding om meer informatie te krijgen: Klik op de meldingsbalk om deze uit te vouwen; klik nogmaals om hem te minimaliseren.

 • Ga naar een klant's account: Klik op de accountnaam.

 • Ga naar een bericht, e-mail, contract, organizer of document: Klik op het pictogram Ga naar (het blauwe vierkant met een pijl) helemaal rechts op de meldingsbalk.

 • Een document bekijken en/of downloaden: Klik op de naam van het bestand om het te openen.

 • Een melding archiveren: Klik op Archiveren (het groene vinkje) om de melding naar het tabblad Gearchiveerd te verplaatsen.

 • Een melding herstellen: Als u per ongeluk op Archiveren hebt geklikt, dan kunt u een melding altijd nog herstellen. Navigeer naar het tabblad Gearchiveerd, selecteer de melding die u wilt herstellen en klik vervolgens op Herstellen (de groene pijl) linksonder in de uitgevouwen meldingsbalk. De melding gaat dan terug naar naar het Inbox+ tabblad.

 • Bulkacties uitvoeren met meldingen: Om meldingen als gedaan te markeren of om ze allemaal of meerdere tegelijk te herstellen, selecteert u het selectievakje bovenaan de lijst of de selectievakjes naast de gewenste documenten en klikt u vervolgens op Archiveren of Herstellen.

Standaard worden in de meldingslijst 25 meldingen per pagina weergegeven. Om dat te wijzigen, selecteert u het aantal dat u verkiest in het menu Rijen per pagina linksonder op de pagina.

Berichtmeldingen

U ontvangt meldingen in uw Inbox+ over alle gebeurtenissen in de chats voor je accounts. Deze meldingen omvatten...

 • ...het type gebeurtenis (klant heeft een nieuwe thread aangemaakt, erop geantwoord of de takenlijst bijgewerkt).
 • ...de naam van de chat en de link naar de thread.
 • ...de naam van de persoon die de thread heeft aangemaakt of bijgewerkt.

Vouw het meldingsvak uit om het laatste bericht in de thread te zien, de auteur en de lijst met klanttaken (indien aanwezig).

Hoe berichtmeldingen werken:

 • Een chat thread heeft één corresponderende melding (deze wordt bijgewerkt als er nieuwe gebeurtenissen zijn).
 • U ontvangt een melding telkens wanneer een klant een nieuw bericht naar uw firma stuurt of antwoordt op een bestaande thread.
 • Wanneer iemand reageert op een thread of wijzigingen aanbrengt in klant taken, wordt de melding bijgewerkt en komt bovenaan te staan.
 • Zodra een melding is gearchiveerd verdwijnt deze uit de To-Do lijst.

Systeemmeldingen

Systeemmeldingen verschijnen wanneer een automatische taak niet kan worden uitgevoerd. Om alle systeemmeldingen in uw Inbox+te zien, past u het systeemfilter toe (voor gedetailleerde instructies, zie Meldingen filteren hieronder). Leer hier hoe u systeemmeldingen kunt oplossen:

Meldingen Filteren

Met behulp van filters kunt u de lijst met meldingen verfijnen. Vind bijvoorbeeld alle meldingen over klanten die zich alleen hebben geregistreerd. Om meer te leren over filters, ga hier.

Om een lijst met meldingen te filteren:

1. Klik op Filter.

2. Gebruik filteren op accountnaam en/of meldingstype (documenten, berichten, handtekeningen, nieuwe accounts en systeemmeldingen). Pas er één of meerdere toe. De geselecteerde filters blijven hetzelfde wanneer u de pagina verlaat en opnieuw opent.

3. Klik op Toepassen

tip

Tip: Kijk op TaxDome Academy voor uitgebreide cursussen.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons