Opdrachten (Basis): Elementen aan Opdrachten Koppelen

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Upgrade op elk moment (Niet nodig in Nederland en België) !

Elementen (zoals taken, facturen, betalingen, documenten, enzovoort) worden automatisch aan taken gekoppeld zodra de automatiseringen in werking treden. Bovendien kunt u verschillende elementen handmatig aan taken koppelen om ze onmiddellijk beschikbaar te maken wanneer dat nodig is.

Hier behandeld:

Gekoppelde Elementen, Uitgelegd

Elementen kunnen aan opdrachten worden gekoppeld door automatiseringen toe te voegen of handmatig. Terwijl het toevoegen van verschillende elementen aan een pijplijn met behulp van automatiseringen een wijziging van de sjabloon inhoudt, kunt u met handmatige koppeling alle gerelateerde gegevens van een Opdrachtbinnen een pijplijn volgen zonder de sjabloon te wijzigen.

Elementen Handmatig Koppelen

Hier is wat u in gedachten moet houden wanneer u elementen aan opdrachten koppelt:

 • Een opdracht kan een willekeurig aantal gekoppelde elementen hebben.
 • Eén document, organizer, factuur, betaling, nota, wikipagina, contract, bericht of tijdregistratie kan aan een willekeurig aantal opdrachten worden gekoppeld.
 • Een taak kan slechts aan één opdracht worden gekoppeld. Als er een taak is die al aan een opdracht is gekoppeld, dan zult u deze niet in aan een andere opdracht kunnen koppelen. Wanneer u een taak ontkoppelt van een opdracht, dan kunt u deze vervolgens aan een andere opdracht koppelen.

Om elementen handmatig te koppelen:

1. Klik in de gekozen fase op het opdrachtvak om hem uit te vouwen, klik rechtsboven op + Koppeling en selecteer vervolgens een van deze opties:

 • Contracten: Deze kunnen worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin, of elke werknemer die toegangsrechten heeft gekregen om contracten te beheren.
 • Documenten: Deze kunnen worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin, of elke werknemer die toegangsrechten heeft gekregen om documenten te beheren.
 • Facturen: Deze kunnen worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin, of elke werknemer die toegangsrechten heeft gekregen om facturen te beheren. U kunt ook facturen aan opdrachten koppelen vanuit de lijst met facturen of vanuit het scherm voor het maken/bewerken van facturen. Lees meer in het artikel.
 • Berichten: Deze kunnen worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin, of elke werknemer die toegangsrechten heeft gekregen om alle accounts te bekijken of die is toegewezen aan het klantenaccount.
 • Opmerkingen: Deze kunnen worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin, of elke werknemer die toegangsrechten heeft gekregen om alle accounts te bekijken of die is toegewezen aan het klantenaccount.
 • Organizers: Deze kunnen worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin, of elke werknemer die toegangsrechten heeft gekregen om organizers te beheren.
 • Betalingen: Deze kunnen worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin, of elke werknemer die toegangsrechten heeft gekregen om betalingen te beheren. Denk eraan dat u betalingen ook aan opdrachten kunt koppelen vanuit het scherm voor het aanmaken/bekijken van betalingen. Lees meer in het artikel.
 • Taken: Deze kunnen worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin, of elke werknemer die toegangsrechten heeft gekregen om alle accounts te bekijken of die is toegewezen aan het klantenaccount. Denk eraan dat u ook taken aan opdrachten kunt koppelen vanuit het scherm voor het aanmaken/bewerken van taken. Lees meer in het artikel.
 • Tijdinvoer: Deze kunnen worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin, of elke werknemer die toegangsrechten heeft gekregen om tijdregistraties te beheren.
 • Wikipagina's: Deze kunnen worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin, of een werknemer.

2. Kies het element dat u wilt koppelen, inclusief elk element uit het klantenaccount - bijvoorbeeld hun geüploade documenten, organizers, contracten, facturen of taken. Koppel zoveel elementen aan een opdracht als nodig is.

Zodra de elementen gekoppeld zijn, ziet u ze in de corresponderende sectie. Maak elke sectie kleiner om ruimte te besparen. Klik op het kruis-icoon om onnodige elementen van een opdracht te ontkoppelen (dit zal ze niet verwijderen van andere locaties op TaxDome).

Hoe Onvoltooide Elementen Gekoppeld Aan Opdrachten Te Identificeren

Sommige opdracht-elementen vereisen specifieke gebruikersacties (hetzij van een teamlid of van een klant), en sommige niet. U kunt altijd te weten komen of er onvoltooide elementen zijn door te kijken naar de teller aan de rechterkant in het opdrachtvak.

Bijvoorbeeld, als er twee elementen zijn die handelingen van de gebruiker vereisen (b.v. een onbetaalde factuur en een document dat nog ondertekend moet worden), wordt de rode teller met het cijfer twee weergegeven .

Als alle opdracht-elementen voor de fase voltooid zijn, ziet u een vinkje Het verschijnt alleen als de Opdrachten Automatisch Verplaatsen schakelaar voor de huidige fase is uitgeschakeld of als het de laatste fase van de pijplijn is. Als de Opdrachten Automatisch Verplaatsen schakelaar is ingeschakeld, gaat de opdracht automatisch naar de volgende fase.

Als er geen elementen zijn die acties vereisen, verschijnt er geen teller.

Hoe Om Te Gaan Met Onvoltooide Elementen Bij Het Verplaatsen Van Opdrachten?

Wanneer u handmatig een opdracht met onvoltooide elementen verplaatst, verschijnt er een vervolgkeuzemenu waarin u kunt kiezen wat u met deze elementen wilt doen. Kijk hieronder voor de details:

Onvolledige Taken

 • Toegewezene(n): Hiermee kunt u aan een taak toegewezenen toevoegen, verwijderen of wijzigen.
 • Markeer als voltooid: Hiermee wijzigt u de status van de taak in VOLTOOID.
 • Verplaats naar de volgende fase: Hiermee verplaatst u de taak naar de volgende fase zonder de status ervan te wijzigen.
 • Verwijderen: Hiermee wordt de taak van de opdracht verwijderd.
 • Ontkoppelen: Hiermee wordt de taak ontkoppeld van de opdracht. (De taak zal nog steeds beschikbaar zijn, maar niet langer gekoppeld aan de opdracht.)

In Behandeling Zijnde Organizers

 • Verplaats naar de volgende fase: Hiermee gaat de organizer naar de volgende fase zonder zijn status te veranderen.
 • Ontkoppel Organizer: Hiermee wordt de organizer losgekoppeld van de opdracht. (De organizer is nog wel beschikbaar, maar niet meer gekoppeld aan de opdracht).
 • Organizer indienen Dit zal de status van de organizer veranderen in Voltooid. U kunt dit doen ongeacht of er onbeantwoorde vragen zijn of niet.

Niet Ondertekende Contracten

 • Verplaats naar de volgende fase: Hiermee wordt het contract naar de volgende fase verplaatst zonder de status ervan te wijzigen.
 • Ontkoppelen: Hiermee wordt het contract losgekoppeld van de opdracht. (Het contract zal nog steeds beschikbaar zijn, maar niet langer gekoppeld zijn aan de opdracht.)

Documenten In Afwachting Van Betaling (Vergrendeld Door Facturen)

 • Verplaats naar de volgende fase: Hiermee worden de documenten naar de volgende fase verplaatst.
 • Ontkoppelen: Hiermee wordt de koppeling tussen het document en de opdracht verbroken (het document is dan nog wel beschikbaar, maar niet meer gekoppeld aan de opdracht).

Documenten in Afwachting van Ondertekening

 • Verplaats naar de volgende fase: Hiermee worden de documenten naar de volgende fase verplaatst.
 • Ontkoppelen: Hiermee wordt de koppeling tussen het document en de opdracht verbroken (het document is dan nog wel beschikbaar, maar niet meer gekoppeld aan de opdracht).

Documenten In Afwachting Van Goedkeuring

 • Verplaats naar de volgende fase: Hiermee worden de documenten naar de volgende fase verplaatst.
 • Ontkoppelen: Hiermee wordt de koppeling tussen het document en de opdracht verbroken (het document is dan nog wel beschikbaar, maar niet meer gekoppeld aan de opdracht).

In Afwachting Van Klantentaken In Berichten

 • Verplaats naar volgende fase: Dit verplaatst de berichten thread naar de volgende fase zonder de status te veranderen.
 • Ontkoppel bericht: Hiermee wordt de berichten thread losgekoppeld van de opdracht. (De thread is dan nog wel actief, maar niet meer gekoppeld aan de opdracht.)
 • Markeer als voltooid: Dit zal automatisch alle klanttaken afvinken.

Onbetaalde Facturen

 • Verplaats naar volgende fase: Hiermee wordt de factuur naar de volgende fase verplaatst zonder de status te wijzigen.
 • Ontkoppelen: Hiermee wordt de factuur ontkoppeld van de opdracht. (De factuur zal nog steeds beschikbaar zijn, maar niet langer gekoppeld zijn aan de opdracht.)

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons